Osallistuin viikko sitten Sosiaalipedagogisen hevostoimintayhdistyksen järjestämään koulutuspäivään, jonka kiinnostavana aiheena oli Psykologisen turvallisuuden merkitys hevosavusteisessa työssä. Kouluttajana Soul Team.

Vaikka aihe on ennestään tuttu, psykologisen turvallisuuden tunteen merkitys aina vain kasvaa ja aina voi oppia lisää. Pidän henkilökohtaisesti erityisesti siitä, että olen oppinut hevosten avulla tunnistamaan itsessäni sen, miltä turvallisuuden tunne kehollisesti tuntuu. Ja jokaikisellä kerralla, kun saan mahdollisuuden olla oppimassa turvallisuudentunteesta lisää uusien ihmis-tai hevostuttavuuksian kanssa, kehooni ja mieleeni tallentuu uusia vahvistavia turvallisuuden tunteen kokemuksia, ja nykyään koen ne hyvinkin kehollisina. Joitain vuosia sitten turvallisuudentunne oli minulle vain sana, nykyään se on tunne,

On tutkittu, että 80 % siitä, miten olemme ja käyttäydymme on lähtöisin kehon reaktiosta ja tuntemuksesta ja vain 20 % aivojen tuottamaa reaktiota. Kehollinen tunne on siis suurimmalta osin se, mikä määrittelee miten käyttäydymme ja miltä meistä tuntuu. tai maanläheisesti sanottuna ”miten meillä menee” juuri sillä hetkellä. Kun tiedostan olevani läsnä omassa kehossani ja olen itseni kanssa turvassa, on kaikki hyvin. Tuolloin ei esimerkiksi muiden kommentointi tai katseet vaikuta minuun niin paljon.

Jos taas läsnäolon taito, psykologinen turvallisuus sekä keholliset tuntemukset ja sitä myötä vahva itsetunto eivät ole tuttuja, on mahdollista, että ns. ilkeät ihmiset pystyvät meitä satuttamaan käytöksellään, puheillaan ja teoillaan. Jos tämä satuttaminen jatkuu pitkään, on mahdollisuus, että sairastumme sekä psyykkisesti että fyysisesti.

On siis tärkeää, että saan puoleeni ja myös tunnistan ystävälliset ja ymmärtävät katseet siellä, missä elämässäni paljon liikun, elän ja työskentelen. Se on meille kaikille nisäkkäille (myös siis vastavuoroisesti esim hevosille ja koirille sekä muille karvaisille työkavereillemme) ensiarvoisen tärkeää ja liittyy sydämen ja kasvojen väliseen yhteyteen, jonka avulla me tiedostamme olemmeko turvassa vai emme.

Me elämme laumassa, tai nykytermein kuvattuna enemmänkin erilaisissa systeemeissä ja tarvitsemme toisten ystävällisyyttä ja hyväksymistä. Tuomalla omaan systeemiimme turvallisuuden tunteen omalla käytöksellämme, rakennamme turvallisempaa ympäristöä. Tämä pätee kotona, työssä, pari-ja ystävyys suhteessa, oikeastaan kaikkialla missä liikumme. Meidän tulee saada olla turvassa.

#cardehumma #psykologinenturva #polyvagaalinenteoria #hevosavusteinentyö #equineassistedtherapy #soulteam #equineassistedlearning

läsnäolon hetki Cardehumma Ulla Hukka